โซลูชันสำหรับอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม พิสูจน์ได้ในอนาคต มีกำไร คล่องตัว ระบบสำหรับความสำเร็จของธุรกิจในอาเซียน

โซลูชันสำหรับอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม พิสูจน์ได้ในอนาคต มีกำไร คล่องตัว ระบบสำหรับความสำเร็จของธุรกิจในอาเซียน

เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ SPR ตอบโจทย์สำหรับการจัดหาพลังงานที่ให้ผลกำไรในเชิงพาณิชย์มากที่สุด

รับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์

25

ปี

รับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

5

ปี

รับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

2

ฟรี
ปี

ช่วยลดปริมาณ

Co

2

ลดค่าไฟอย่างเห็นผล

ทันทีที่ติดตั้ง


ตอบโจทย์การใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างเห็นผลด้วยโซลูชันจาก SPR ในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่สร้างขึ้นเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ

โอกาสในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์


โซลูชันสำหรับการวางแผนธุรกิจระยะยาว ในการสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนการใช้ไฟฟ้านำไปสู่การสร้างโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สำหรับอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม

icon-kyocera

SMA SOLAR TECHNOLOGY SUNNY TRIPOWER 25000 TL INVERTER

ตอบโจทย์การประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างคุ้มค่า ด้วยกำลังการผลิต 24/7 พร้อมนวัตกรรมความปลอดภัย SPD type II

การทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สำหรับอาคารธุรกิจ และอุตสาหกรรม

SUNNY PORTAL
ติดตามการผลิตไฟแบบรายวัน
ผ่านระบบ Remote Monitoring


บริการหลังการขาย โดยทีมงานคุณภาพ พร้อมติดตามการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบรายวันผ่านระบบ Remote Monitoring ผู้ใช้งานสามาติดตามการผลิตไฟฟ้าผ่านระบบ Sunny Portal ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่าน Application ทั้ง Android และ iOS

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โปรดส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ ดังนี้

ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
โปรดเลือกข้อมูล
โปรดเลือกข้อมูล