ถาม-ตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

หากท่านมีความประสงค์จะรับการบริการงานซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ผลิตภัณฑ์

 • ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคุณประหยัดค่าไฟฟ้า ด้วยการนำพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติมาใช้งานอย่างคุ้มค่า
 • ทำงานด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และนำไปใช้กับเครื่องไฟฟ้าต่างๆในบ้านที่มีการใช้งานในช่วงเวลากลางวัน
 • นอกจากลูกค้าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ทันทีหลังติดตั้ง ยังมีส่วนร่วมช่วยลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและลดการผลิต Co2 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกร้อน

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์รับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC) ในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์

2. กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะส่งผ่านอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (DC Fuse Box) ไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter)

3. เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC) เป็นกระแสสลับ (Alternating Current: AC) และส่งต่อไปยัง AC Surge Protector

4. จากอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (AC Surge Protector) กระแสไฟฟ้าจะเข้าสู่ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน (Main Distribution Board: MDB)

5. ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน

 • On Grid คือ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อสามารถส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบการใช้งานภายในบ้าน หรือ อาคาร ตามต้องการ
 • Off Grid คือ ระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับผู้ให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,นครหลวง หรือภูมิภาค) โดยจะแยกเดี่ยวออกมาโดยผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง โดยต้องเลือกโหลด(เครื่องใช้ไฟฟ้า)ให้เหมาะสมกับแรงดันที่ใช้

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

หลังคาที่มีความชันสูงเกินกว่า 30 องศา จะไม่แนะนำให้ติดตั้งโดยองศาความลาดเอียงของหลังคาที่เหมาะสมคือ 10 - 20 องศา

หลังคาที่เหมาะสม ได้แก่ หลังคา CPAC, Concrete, Metal sheet, Flat Tile ส่วนที่ไม่แนะนำคือ หลังคาสังกะสี, Roman tile รุ่นเก่า และมีโครงสร้างหลังคาที่ไม่สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ได้ 15 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ควรติดตั้งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 30-50 km. เพื่อรักษาคุณภาพของตัวแผงโซลาร์เซลล์

การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าพลังงานที่ผลิตได้ ผ่านระบบ Sunny Portal ของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า SMA ผ่าน Application ทั้ง Android และ iOS แบบ Real time 

ไม่จำเป็นต้องปิดระบบ เนื่องจาก หากมีไฟไหลย้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับความผิดปกติที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า (reverse protection relay) จะทำงานทันทีและป้องกันไฟไหลย้อนตาม  Grid code ของการไฟฟ้า เพื่อไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย ไม่มีอันตรายใด ๆ ในขณะระบบเปิดทำงาน

การซ่อมบำรุงรักษา

 • ผลิตภัณฑ์ SPR Solar Power Roof มีการรับประกันงานติดตั้ง 2 ปี ซึ่งทาง SPR จะมีการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบการทำงานของระบบทุกปี ตลอดอายุการรับประกันงานติดตั้ง (เป็นบริการพิเศษเพิ่มเติมจากการรับประกันความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี และเครื่องแปลงไฟที่มีการ รับประกันคุณภาพ 5 ปี)
 • ระบบ SPR Solar Roof เป็นระบบที่แทบไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ เป็นพิเศษ เนื่องจาก
  • แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาจะช่วยชะล้างฝุ่นละอองและคราบสกปรกออกได้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว
  • เครื่องแปลงไฟ มีโปรแกรมควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง หากระบบขัดข้องหรือต้องการรับคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อตัวแทนผลิตภัณฑ์ได้ที่บริษัท SPE 02-011-8111

แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาจะได้รับการทำความสะอาดจากธรรมชาติ ได้แก่ ฝน ลม แต่ในกรณีที่เกิดความสกปรก เกิดคราบที่ค้างบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ควรจะทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า หรือน้ำสะอาด ห้าม ใช้น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ

 • กระจกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นกระจกนิรภัย (Tempered Glass) เช่นเดียวกับกระจกรถยนต์ทำให้สามารถรับแรงกระแทกจากลูกเห็บขนาดเล็กได้อย่างไรก็ตาม ลูกเห็บเป็นภัยธรรมชาติและไม่อยู่ในการ รับประกันของบริษัทโดยเหตุการณ์ที่ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน ได้แก่ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือพายุ

ผลิตภัณฑ์

 • ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคุณประหยัดค่าไฟฟ้า ด้วยการนำพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติมาใช้งานอย่างคุ้มค่า
 • ทำงานด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และนำไปใช้กับเครื่องไฟฟ้าต่างๆในบ้านที่มีการใช้งานในช่วงเวลากลางวัน
 • นอกจากลูกค้าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ทันทีหลังติดตั้ง ยังมีส่วนร่วมช่วยลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและลดการผลิต Co2 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกร้อน

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์รับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC) ในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์

2. กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะส่งผ่านอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (DC Fuse Box) ไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter)

3. เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC) เป็นกระแสสลับ (Alternating Current: AC) และส่งต่อไปยัง AC Surge Protector

4. จากอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (AC Surge Protector) กระแสไฟฟ้าจะเข้าสู่ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน (Main Distribution Board: MDB)

5. ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน

 • On Grid คือ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อสามารถส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบการใช้งานภายในบ้าน หรือ อาคาร ตามต้องการ
 • Off Grid คือ ระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับผู้ให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,นครหลวง หรือภูมิภาค) โดยจะแยกเดี่ยวออกมาโดยผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง โดยต้องเลือกโหลด(เครื่องใช้ไฟฟ้า)ให้เหมาะสมกับแรงดันที่ใช้

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

หลังคาที่มีความชันสูงเกินกว่า 30 องศา จะไม่แนะนำให้ติดตั้งโดยองศาความลาดเอียงของหลังคาที่เหมาะสมคือ 10 - 20 องศา

หลังคาที่เหมาะสม ได้แก่ หลังคา CPAC, Concrete, Metal sheet, Flat Tile ส่วนที่ไม่แนะนำคือ หลังคาสังกะสี, Roman tile รุ่นเก่า และมีโครงสร้างหลังคาที่ไม่สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ได้ 15 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ควรติดตั้งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 30-50 km. เพื่อรักษาคุณภาพของตัวแผงโซลาร์เซลล์

การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าพลังงานที่ผลิตได้ ผ่านระบบ Sunny Portal ของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า SMA ผ่าน Application ทั้ง Android และ iOS แบบ Real time 

ไม่จำเป็นต้องปิดระบบ เนื่องจาก หากมีไฟไหลย้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับความผิดปกติที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า (reverse protection relay) จะทำงานทันทีและป้องกันไฟไหลย้อนตาม  Grid code ของการไฟฟ้า เพื่อไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย ไม่มีอันตรายใด ๆ ในขณะระบบเปิดทำงาน

การซ่อมบำรุงรักษา

 • ผลิตภัณฑ์ SPR Solar Power Roof มีการรับประกันงานติดตั้ง 2 ปี ซึ่งทาง SPR จะมีการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบการทำงานของระบบทุกปี ตลอดอายุการรับประกันงานติดตั้ง (เป็นบริการพิเศษเพิ่มเติมจากการรับประกันความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี และเครื่องแปลงไฟที่มีการ รับประกันคุณภาพ 5 ปี)
 • ระบบ SPR Solar Roof เป็นระบบที่แทบไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ เป็นพิเศษ เนื่องจาก
  • แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาจะช่วยชะล้างฝุ่นละอองและคราบสกปรกออกได้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว
  • เครื่องแปลงไฟ มีโปรแกรมควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง หากระบบขัดข้องหรือต้องการรับคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อตัวแทนผลิตภัณฑ์ได้ที่บริษัท SPE 02-011-8111

แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาจะได้รับการทำความสะอาดจากธรรมชาติ ได้แก่ ฝน ลม แต่ในกรณีที่เกิดความสกปรก เกิดคราบที่ค้างบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ควรจะทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า หรือน้ำสะอาด ห้าม ใช้น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ

 • กระจกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นกระจกนิรภัย (Tempered Glass) เช่นเดียวกับกระจกรถยนต์ทำให้สามารถรับแรงกระแทกจากลูกเห็บขนาดเล็กได้อย่างไรก็ตาม ลูกเห็บเป็นภัยธรรมชาติและไม่อยู่ในการ รับประกันของบริษัทโดยเหตุการณ์ที่ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน ได้แก่ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือพายุ