โซลูชันสำหรับอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม พิสูจน์ได้ในอนาคต มีกำไร คล่องตัว ระบบสำหรับความสำเร็จของธุรกิจในอาเซียน

โซลูชันสำหรับอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม พิสูจน์ได้ในอนาคต มีกำไร คล่องตัว ระบบสำหรับความสำเร็จของธุรกิจในอาเซียน

เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ SPR ตอบโจทย์สำหรับการจัดหาพลังงานที่ให้ผลกำไรในเชิงพาณิชย์มากที่สุด

รับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์

25

Year

รับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

5

Year

รับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

2

Free
Year

ช่วยลดปริมาณ

Co

2

ลดค่าไฟอย่างเห็นผล

ทันทีที่ติดตั้ง


ตอบโจทย์การใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างเห็นผลด้วยโซลูชันจาก SPR ในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่สร้างขึ้นเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ

โอกาสในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์โซลูชันสำหรับการวางแผนธุรกิจระยะยาว ในการสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนการใช้ไฟฟ้านำไปสู่การสร้างโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สำหรับอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม

icon-kyocera

SMA SOLAR TECHNOLOGY SUNNY TRIPOWER 25000 TL INVERTER

The versatile specialist for large-scale commercial plants and solar power plants

การทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สำหรับอาคารธุรกิจ และอุตสาหกรรม

SUNNY PORTAL
ติดตามการผลิตไฟแบบรายวัน
ผ่านระบบ Remote Monitoring


บริการหลังการขาย โดยทีมงานคุณภาพ พร้อมติดตามการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบรายวันผ่านระบบ Remote Monitoring ผู้ใช้งานสามาติดตามการผลิตไฟฟ้าผ่านระบบ Sunny Portal ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่าน Application ทั้ง Android และ iOS

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โปรดส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ ดังนี้

Incorrect information.
Incorrect information.
Incorrect information.
Incorrect information.
Please select data
Please select data