แกลเลอรี่ / Interview

Dr. Piyasvasti Amranand
Former Energy Minister and energy specialist
I have worked on clean energy developments for years, I know SPCG, the parent company of SPR, as a pioneer of solar farm development in Thailand. With its experience and professionalism. I am confident that this project is worth investing in, especially given that the solar panels are produced by a trustworthy company such as Kyocera of Japan.
หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โปรดส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อผู้ติดต่อ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เรื่อง
ข้อความ

ประเภท

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด