ขั้นตอน ดำเนินการในการสั่งซื้อสินค้า

เมื่อลูกค้ามี ความสนใจที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SPR Solar Roof มีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

  • เปิดสำรวจกับ ทาง HomePro สาขา ใกล้บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท
  • HomePro จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าสำรวจ ณ บ้านลูกค้า
  • ทาง SPR ดำเนิน การออกแบบสามมิติเพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพจริงก่อนติด ตั้ง พร้อมใบเสนอราคาสุดท้ายจากการสำรวจ หน้างานจริง
  • หากลูกค้าพึงพอ ใจและตัดสินใจที่จะติดตั้ง SPR Solar Roof ลูกค้าชำระเงิน 100% พร้อม นัดวันเข้าติดตั้ง
If you're interested in SPR Solar Roof's products and installation for residential/ commercial purpose, or further information, please don't hesitate to fill the below detail and submit to us.
Name
Address
Tel.
E-mail
Subject
Message

Type

Which is your channels to access our website?