Monitoring

รายงานแสดงหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้: รายวัน ณ บ้าน2ชั้น เขตวัฒนา กรุงเทพ

กราฟค่าพลังงานในหนึ่งวัน

ข้อมูลค่าพลังงาน และอัตราการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบ Real Timeรายงานแสดงหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้: รายเดือน ณ บ้าน2ชั้น เขตวัฒนา กรุงเทพ

กราฟค่าพลังงานของแต่ละวันใน 1 เดือน
รายงานแสดงหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้: รายปี ณ บ้าน2ชั้น เขตวัฒนา กรุงเทพ

กราฟค่าพลังงานของแต่ละเดือนใน 1 ปี

ให้บริการแบบครบวงจร

 1. สำรวจ ออกแบบ สรุปการสั่งซื้อ
 2. ยื่นเอกสารทางราชการ
 3. ติดตั้งและตรวจสอบระบบการทำงาน ด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
 4. ระบบบริการหลังการขาย
  • ตรวจสอบค่าพลังงาน
   (Energy Remote Monitoring)
  • ตรวจสอบระบบด้วยทีมงานทุก 6 เดือนเป็นเวลา 2 ปี ฟรี!

วางใจได้ในบริการของเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โปรดส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อผู้ติดต่อ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เรื่อง
ข้อความ

ประเภท

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด