การสำรวจสถานที่ก่อนติดตั้ง

เพื่อเป็นการ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าการติดตั้ง SPR Solar Roof จะได้ประโยชน์สูงสุด ทางลูกค้าต้องดำเนินการเปิดสำรวจกับทาง HomePro สาขาใกล้บ้าน
“ Click ที่นี้ เพื่อหา สาขา Home Pro ใกล้บ้านท่าน”

ซึ่ง HomePro จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าสำรวจ ณ บ้านลูกค้า เพื่อดูทิศ ชนิดและโครงหลังคา สำรวจระยะสายไฟ พร้อมจุดติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมกับตรวจ สอบสภาพแวดล้อมโดยรอบบ้านของลูกค้า แล้วนำมาออกแบบเป็นภาพสามมิติ เพื่อตรวจสอบเงาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่อาจพาดทับแผงเซลล์แสงอาทิตย์บน หลังคาบ้าน โดยลูกค้าจะได้ รับภาพเสมือนจริงของบ้านประกอบการตัดสินใจก่อนการติดตั้ง

หลังจาก สำรวจ แล้ว ทาง SPR จะขึ้น 3D Model ของบ้านท่านเพื่อประเมิน Size ในการติดตั้ง และ แสดงภาพหลังการติดตั้ง SPR Solar Roof ให้ลูกค้าประกอบการตั้ดสินใจ

ให้บริการแบบครบวงจร

 1. สำรวจ ออกแบบ สรุปการสั่งซื้อ
 2. ยื่นเอกสารทางราชการ
 3. ติดตั้งและตรวจสอบระบบการทำงาน ด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
 4. ระบบบริการหลังการขาย
  • ตรวจสอบค่าพลังงาน
   (Energy Remote Monitoring)
  • ตรวจสอบระบบด้วยทีมงานทุก 6 เดือนเป็นเวลา 2 ปี ฟรี!

วางใจได้ในบริการของเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โปรดส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อผู้ติดต่อ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เรื่อง
ข้อความ

ประเภท

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด