ขั้นตอน ดำเนินการในการสั่งซื้อสินค้า

เมื่อลูกค้ามี ความสนใจที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SPR Solar Roof มีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

  • เปิดสำรวจกับ ทาง HomePro สาขา ใกล้บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท
  • HomePro จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าสำรวจ ณ บ้านลูกค้า
  • ทาง SPR ดำเนิน การออกแบบสามมิติเพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพจริงก่อนติด ตั้ง พร้อมใบเสนอราคาสุดท้ายจากการสำรวจ หน้างานจริง
  • หากลูกค้าพึงพอ ใจและตัดสินใจที่จะติดตั้ง SPR Solar Roof ลูกค้าชำระเงิน 100% พร้อม นัดวันเข้าติดตั้ง
หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โปรดส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อผู้ติดต่อ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เรื่อง
ข้อความ

ประเภท

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด