มาทำความรู้จักกับบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR)

  • SPR ทุนจดทะเบียนบริษัทอยู่ที่ 400 ล้านบาท
  • SPR บริษัทในเครือของ บมจ. SPCG ซึ่งเป็นผู้นำในพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดทั้งในประเทศไทยและASEAN
  • SPR ให้บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง บริการหลังการขาย เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทุกประเภท เช่น บ้านที่อยู่อาศัย อาคารอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนั้นSPR อำนวยความสะดวกในด้านการเงินให้แก่ลูกค้าอีกด้วย
  • SPR เป็นหุ้นส่วนกับบริษัท KYOCERA ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
  • SPR ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกให้แก่ลูกค้า


ทำไมต้อง SPR Solar Roof ?ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของ KYOCERAประเทศญี่ปุ่น รับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ปีที่ 25 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 80%

ใช้เครื่องแปลงไฟ ของ SMA ประเทศเยอรมนี รับประกันเครื่องแปลงไฟ 5 ปี

มีทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม รับประกันการติดตั้ง 2 ปี

หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โปรดส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อผู้ติดต่อ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เรื่อง
ข้อความ

ประเภท

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด