มารู้จักกับ SPCG Group

ผู้นำทางด้านการพัฒนาโครงการระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นและบนหลังคา ในอาเซียน
 • ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน

  • SPCG ได้ลงทุนและพัฒนา ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้น จำนวน 36 ฟาร์ม กำลังติดตั้งรวม 260 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทยและในอาเซียน
 • ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

  • SPR เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรในการ ในการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยทีมติดตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งในขนาดเล็กเพื่อติดตั้งตามที่อยู่อาศัย และ ในขนาดใหญ่ที่ติดตั้งตามอาคาร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม
 • EPC และ O&MM

  • SPE เป็นบริษัทในเครือ SPCG เป็นผู้ให้บริการทั้งทางด้านวิศวกรรม ออกแบบก่อสร้าง รวมทั้งการดูแลอย่างครบวงจร ในตัว solar farms และบริษัทในเครือ นอกจากนี้บริษัทยังขยายการบริการไปยังบุคคลภายนอก ทั้งในและนอกประเทศ
 • หลังคาเหล็ก

  • SSR เป็นบริษัทในเครือ เป็นผู้นำเรื่องเกี่ยวกับหลังคาเหล็กชั้นนำ ยกตัวอย่างเช่น หลังคา metal sheet โครงหลังคาเหล็ก เป็นต้น


บริษัท SPCG จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ

* data as of 5 January 2018
หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โปรดส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อผู้ติดต่อ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เรื่อง
ข้อความ

ประเภท

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด