ทำไมต้อง KYOCERA

  • ผลิตด้วยเทคโนโลยีนำสมัยเพื่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานสูงสุด
  • ประสิทธิภาพสูง มีการเสื่อมสภาพเพียง 9.6% หลังจาก 25 ปี
  • อายุการใช้งานนาน รับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ปีที่ 25 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 80% โดยบริษัทผู้ผลิต
  • ความน่าเชื่อถือสูง ความเสี่ยงในการล้มละลายอยู่ในกลุ่มปลอดภัย

คุณภาพที่เหนือกว่าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ KYOCERA

“เป็นแบรน์แรกของโลกที่ผ่านการทดสอบ Long- Term Sequential (การทดสอบแบบใช้งานยาวนานแบบต่อเนื่อง)โดย TUV Rheinland - มกราคม 2554

(ปัจจุบันมีผู้ผลิตเพียง 4 รายเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบนี้)

ความน่าเชื่อถือที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานจริง

ผลการทดสอบจากการใช้งานจริง ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Kyocera ในการใช้ 25 ปี ณ ซากุระ โซล่าร์ เซนเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527

ข้อมูลแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Kyocera รุ่น 250 วัตต์

If you're interested in SPR Solar Roof's products and installation for residential/ commercial purpose, or further information, please don't hesitate to fill the below detail and submit to us.
Name
Address
Tel.
E-mail
Subject
Message

Type

Which is your channels to access our website?