FAQ (สำหรับผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof)

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof คืออะไร ?
  • SPR Solar Roof เป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
  • ทำงานโดยการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งลูกค้าสามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก SPR Solar Roof ไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านที่มีการใช้งานในช่วงเวลากลางวัน
  • ทำให้ลูกค้าลดการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลง ทันทีที่ติดตั้ง SPR Solar Roof แล้วเสร็จ
  • ลูกค้าสามารถสังเกตปริมาณไฟฟ้าที่ลดลงได้ทันทีจากบิลค่าไฟฟ้าที่ลดลง (บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ลูกค้าใช้สำหรับเดือนปัจจุบันและปริมาณใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน ทำให้ลูกค้าสามารถเห็นผลการประหยัดไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน) (ข้อควรระวัง!!!! ในบางกรณีการติดตั้ง SPR Solar Roof อาจแล้วเสร็จไม่พอดีกับรอบบิลค่าไฟฟ้าทำให้บิลค่าไฟฟ้าเดือนแรกที่ลูกค้าได้รับภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จยังไม่แสดงผลหรือแสดงผลการประหยัดไฟที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น ควรให้ลูกค้าพิจารณาบิลค่าไฟฟ้าในรอบบิลที่ 2 ภายหลังการติดตั้ง SPR Solar Roof แล้วเสร็จเป็นสำคัญ)
 • ผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof ทำงานอย่างไร ?
  ในเวลากลางวันเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และส่งไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้เข้าสู่เครื่องแปลงไฟ(Inverter) เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน (MDB) และจะผสมกับไฟฟ้าของการไฟฟ้า จากนั้นจะไหลไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านอย่างอัตโนมัติ ช่วยลดการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทันทีที่เปิดระบบ (ติดตั้งแล้วเสร็จ)
 • ผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร
  • SPR Solar Roof มี 4 แบบ
   • Size S ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 11 แผง กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 2.75 กิโลวัตต์ (kW) สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4,517 หน่วยต่อปี (หรือเฉลี่ยประมาณ 376 หน่วยต่อเดือน) ราคาเริ่มต้น 285,000 บาท
   • Size M ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 15 แผง กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 3.75 กิโลวัตต์ (kW) สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 6,159 หน่วยต่อปี (หรือเฉลี่ยประมาณ 514 หน่วยต่อเดือน) ราคาเริ่มต้น 350,000 บาท
   • Size L ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 18 แผง กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 4.50 กิโลวัตต์ (kW) สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 7,319 หน่วยต่อปี (หรือเฉลี่ยประมาณ 610 หน่วยต่อเดือน) ราคาเริ่มต้น 375,000 บาท
   • Size XL ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 40 แผง กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 10 กิโลวัตต์ (kW) สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 16,425 หน่วยต่อปี (หรือเฉลี่ยประมาณ 1,369 หน่วยต่อเดือน) ราคาเริ่มต้น 820,000 บาท
  • ลูกค้าจะทราบราคาสินค้าจริงจากใบเสนอราคา ภายหลังจากการสำรวจหน้างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • โดยสาเหตุที่ราคาสินค้าจริงแตกต่างไปจากราคาเริ่มต้น คือ
   • ประเภทของหลังคาที่บ้านลูกค้า
   • ระยะทางในการเดินสายไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับสำหรับผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof แต่ละชุดมีอะไรบ้าง ?
  • อุปกรณ์ที่จะได้รับมีดังนี้
   1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของ Kyocera ประเทศญี่ปุ่น รุ่น KD250GH ตามจำนวนของขนาดติดตั้ง (Size S = 11 แผง,M = 15 แผง,L= 18 แผง,XL = 40แผง)
   2. เครื่องแปลงไฟ ของ SMA ประเทศเยอรมัน รุ่น Sunny Boy 3600TLจำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบประมวลผล Sunny Portal สำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
   3. โครงรองรับแผงเป็นอลูมิเนียม เคลือบอโนไดซ์ป้องกันการเกิดสนิม
   4. DC Fuses Box และ AC Surge เพื่อป้องกันการลัดวงจร และใช้เปิดปิดการทำงานของ SPR Solar Roof
   5. สายไฟฟ้า ท่อไฟฟ้า เดินระบบจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังเครื่องแปลงไฟ และเดินระบบจากเครื่องแปลงไฟไปยังตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านลูกค้า
   6. ระบบสายดิน เพื่อป้องกันฟ้าผ่า
   7. รวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง SPR Solar Roof
    หมายเหตุ เพิ่ม XL จะได้ INVERTER SMA รุ่น Sunny Boy 3600TLจำนวน 3 เครื่อง
 • ระบบ SPR Solar Roof ผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่?
  • อ้างอิงตามแต่ละขนาดติดตั้ง และค่าไฟฟ้าที่หน่วยละ 5 บาท จะประหยัดได้ดังนี้
   1. Size S ขนาดติดตั้ง 2.75 kw ผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 4,517 หน่วย เทียบเป็นเงินประมาณ 22,585 บาท สำหรับปีแรก โดยใช้สมมติฐานความเข้มแสงที่ 4.5 ชั่วโมง/วัน
   2. Size M ขนาดติดตั้ง 3.75 kw ผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 6,159 หน่วย เทียบเป็นเงินประมาณ 30,795 บาทสำหรับปีแรก โดยใช้สมมติฐานความเข้มแสงที่ 4.5 ชั่วโมง/วัน
   3. Size L ขนาดติดตั้ง 4.5 kw ผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 7,319 หน่วย เทียบเป็นเงินประมาณ 36,595 บาทสำหรับปีแรก โดยใช้สมมติฐานความเข้มแสงที่ 4.5 ชั่วโมง/วัน
   4. Size XL ขนาดติดตั้ง 10 kw ผลิตผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 16,425 หน่วย เทียบเป็นเงินประมาณ 82,125 บาทสำหรับปีแรก โดยใช้สมมติฐานความเข้มแสงที่ 4.5 ชั่วโมง/วัน
 • มีการรับประกันไหมว่าถ้าติด Solar แล้วค่าไฟจะลดลงจริง?
  การติดตั้งระบบ SPR Solar Roof สามารถลดค่าไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันลงได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ อาจแตกต่างกันไปตามความเข้มของแสงอาทิตย์ และ ขนาด SPR Solar Roof ที่ติดตั้ง
 • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ KYOCERA ทำมาจากอะไร
  แผงเซลล์แสงทิตย์ของ KYOCERA ทำมาจาก High Quality Pure Silicon ใช้เทคโนโลยีประเภทมัลติคริสตัลไลน์ (Multi –Crystalline)ซึ่งใช้พื้นที่ ในการติดตั้งน้อย มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ดี และเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการติดตั้ง Solar Roof ทั่วโลกมากที่สุด
 • ในอนาคตแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกลงไหม
  • ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยในปัจจุบัน อ้างอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งปรับตัวลงมามากแล้วในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างนิ่งมาเป็นเวลาประมาณ 2 ปีแล้ว
  • ทางบริษัทจึงคาดการณ์ว่าราคาแผงไม่น่าที่จะมีการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
 • อายุการใช้งานเท่าไหร่
  แผง เซลล์แสงอาทิตย์มีการรับประกันความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 25 ปี แต่มีอายุการใช้งานยาวนาน 40-50 ปี เครื่องแปลงไฟมีการรับประกัน 5 ปี ส่วนงานติดตั้งมีการรับประกัน 2 ปี
 • น้ำหนักแผงเซลล์แสงอาทิตย์หนักเท่าไหร่
  แผง เซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง (มีขนาดประมาณ 1.67 ตร.ม) หนักแผงละประมาณ 20 กิโลกรัม แต่หากรวมกับนำ้หนักของ support structure ของการติดตั้งแล้ว นำ้หนักอยู่ที่ 16 กิโลกรัม ต่อ ตร.ม
การติดตั้งระบบ SPR Solar Roof
 • ข้อจำกัดขององศาหลังคาที่ไม่สามารถติดตั้งได้
  หลังคาที่มีความ ชันสูงเกินกว่า 60 องศา จะไม่แนะนำให้ติดตั้ง
 • ลักษณะของหลังคาที่เหมาะต่อการติดตั้ง SPR Solar Roof?
  ติดตั้งได้ทุกหลังคา ยกเว้นหลังคาสังกะสี และหลังคา ลอนคู่ (Roman Tile) ที่อายุมากกว่า 10 ปี
 • ถ้าพื้นที่ใกล้ทะเล ต้องจำกัดระยะห่างไหม ถึงจะติดได้
  ไม่มี สามารถติดตั้งได้ตามปกติ
 • ขั้นตอนการติดตั้งใช้เวลานานไหม และมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง?
  • การติดตั้ง SPR Solar Roof บนหลังคา 1 ชุด ใช้เวลาการติดตั้งประมาณ 3 -5 วัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
   1. ขนส่ง อุปกรณ์ไปที่สถานที่ติดตั้ง
   2. ติดตั้งโครงยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา โดยยึดโครงรองรับแผงกับโครงสร้างของหลังคาโดยไม่มีการเจาะกระเบื้องหลังคา (สำหรับหลังคากระเบื้อง CPAC และ กระเบื้องแผ่นเรียบ หากเป็นหลังคาประเภทอื่นจะต้องพิจารณาหน้างานต่อไป โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการเจาะหลังคายกเว้นกรณีที่จำเป็น)
   3. ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนโครงยึดแผง โดยยึดด้วยอุปกรณ์จับยืด
   4. ติดตั้งเครื่องแปลงไฟ (Inverter) และเชิ่อมโยงกับตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) ภายในบ้าน
   5. ติดตั้งระบบประมวลผล Sunny Portal สำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ผ่านระบบ Internet
   6. ตรวจสอบงานและส่งมอบงานแก่ลูกค้า
 • ติดตั้งไปแล้วหลังคาจะรั่วไหม แล้วถ้าเกิดการรั่วจะมีการชดเชยอย่างไรบ้าง?
  • การติดตั้ง SPR Solar Roof ไม่ทำให้เกิดการรั่วซึม เนื่องจากไม่มีการเจาะหลังคา (สำหรับหลังคากระเบื้อง CPAC และ กระเบื้องแผ่นเรียบ หากเป็นหลังคาประเภทอื่นจะต้องพิจารณาหน้างานต่อไป โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการเจาะหลังคายกเว้นกรณีที่จำเป็น)
  • อย่างไรก็ตามหากหลังคาเดิมรั่วซึมอยู่แล้ว ทางลูกค้าจะต้องซ่อมหลังคาก่อนการติดตั้ง SPR Solar Roof
 • ต้องติดทิศทางไหน ทิศมีผลต่อการรับแสงหรือไม่
  สามารถติดตั้งได้ทุกทิศ แต่ทิศที่เหมาะสมที่สุดคือ ทิศใต้
 • การติดตั้งinverter ถ้าจุดที่จะติดตั้งเป็นไม้หรืออิฐกลวง จะติดตั้งได้ไหม รับน้ำหนักได้หรือไม่
  เครื่องแปลงไฟมีน้ำหนัก 26 กก. ทางทีมสำรวจจะทำการตรวจสอบเบื้องต้นว่าพื้นที่ติดตั้งดังกล่าวมีความแข็งแรงเพียงพอหรือไม่
 • บ้านลูกค้าที่ไม่มีตู้ MDB แต่เป็นสะพานไฟสามารถติดตั้งได้ไหม หรือจะต้องเปลี่ยนเป็นตู้ MDB ก่อน
  สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากจะมีการติดตั้ง Breaker ตัวย่อยเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้ง SPR Solar Roof
 • ถ้าลูกค้าย้ายบ้านจะมีบริการย้ายแผงไหม และต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร?
  สามารถทำได้ ส่วนค่าใช้จ่ายต้องดูจากผลการสำรวจหน้างานใหม่ก่อน
การใช้งานระบบ SPR Solar Roof
 • ติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันทีไหม
  เมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้วสามารถเปิดระบบใช้ได้ทันที ลดค่าไฟฟ้าได้ทันที
 • สามารถดูค่าพลังงานการผลิตได้ไหม
  สามารถดูค่าพลังงานผ่านระบบ Sunny Portal ของเครื่องแปลงไฟ SMA ผ่านแอพลิเคชั่นบน Iphone และ แอนดรอย์
 • ถ้าไม่อยู่บ้านต้องปิดระบบไหม ถ้าไม่ต้องปิดจะเกิดอันตราหรือไม่
  ไม่จำเป็นต้องปิดระบบ เนื่องจาก SPR Solar Roof มีระบบเปิดปิดโดยอัตโนมัติ
 • ติดแล้วฟ้าจะผ่าไหม ถ้าผ่าแผงหรือระบบจะเป็นอะไรไหม
  ฟ้าไม่ผ่า เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ล่อฟ้า นอกจากนี้ระบบ SPR Solar Roof จะมีการติดตั้งสายดินในกรณีที่ฟ้าผ่าอีกด้วย
 • ไฟดับใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้เพราะอะไร
  ระบบ SPR Solar Roof เป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า (On-Grid) ดังนั้นเมื่อไฟฟ้าดับเครื่องแปลงไฟจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหากมีการซ่อมระบบ เพราะหากระบบไม่หยุดทำงาน ไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจจะย้อนเข้าระบบสายส่งและทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานแก้ไขระบบไฟฟ้าได้
 • ระบบไฟจะไม่ตกหรือกระตุกใช้ไหมเมื่อแสงแดดไม่เพียงพอ
  ถูกต้อง เนื่องจากระบบ SPR Solar Roof เป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า (On-Grid) และทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดไฟฟ้ากระตุกเมื่อแสงแดดไม่เพียงพอ
 • ถ้าจับสายไฟขณะกำลังทำงานไฟจะดูดไหม
  เนื่องจากการติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน โดยจะมีการร้อยท่อเพื่อไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสสายไฟได้โดยง่าย และการจับสายไฟตรงบริเวณที่มีฉนวนหุ้มไม่เป็นอันตราย แต่ห้ามจับปลายสายที่มีทองแดง เพราะอาจได้รับอันตรายกรณีระบบทำงานในช่วงกลางวัน
 • สามารถล้างแผงเองได้ไหม ทำอย่างไร
  • โดยปกติแล้วน้ำฝนที่ตกลงมาและความลาดเอียงของการติดตั้งจะทำให้ฝุ่นละอองต่างๆ ได้รับการชะล้างโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
  • อย่างไรก็ตามหากลูกค้าต้องการ ก็สามารถทำความสะอาดแผงได้เอง โดยเพียงฉีดน้ำขึ้นเป็นละอองคล้ายฝนตก แต่ไม่ควรฉีดล้างในช่วงที่มีแดด และควรฉีดน้ำเฉพาะบริเวณที่เป็นกระจกนิรภัย และหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำเข้าบริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
 • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์เสียจะรู้ได้อย่างไร
  • ค่าพลังงานที่ผลิตได้ (ดูได้จาก Sunny Portal) จะลดลงเมื่อเทียบกับวันที่สภาวะอากาศแบบเดียวกัน
  • แผงแตกจากของแข็งตกกระทบมีรอยร้าว
 • กรณีติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ถ้าผลิตพลังงานได้เกินกว่าการใช้งาน พลังงานจะไหลออกไปไหม และจะทำให้มิเตอร์หมุนกลับหรือไม่ ?
  • สำหรับมิเตอร์จานหมุน เป็นไปได้ที่มิเตอร์จะหมุนกลับ
  • สำหรับมิเตอร์ดิจิตอล มิเตอร์จะไม่หมุนกลับ
  • อย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินการขอขนาดไฟกับการไฟฟ้า (ตามระเบียบของการไฟฟ้า) แล้วเสร็จ การไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนมิเตอร์เป็นมิเตอร์ดิจิตอล ทำให้มิเตอร์ไม่หมุนกลับ
 • การขนานไฟฟ้าคืออะไร?
  การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน เพราะไฟฟ้าเป็นพลังงานควบคุม ที่ต้องมีการแจ้งให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตามข้อกำหนด และระเบียบจากทางราชการ
 • ระหว่างการรอขนานไฟฟ้า ถ้ามีการใช้ไฟจาก SPR Solar roof จะถือว่าผิดกฏหมายหรือไม่?
  • ในกระบวนการทำงานของ SPR จะมีการยื่นเอกสารขอขนานไฟฟ้ากับการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง อยู่แล้ว (ยกเว้นกรณีลูกค้าประสงค์ต้องการยื่นเอกสารด้วยตนเอง)
  • เมื่อดำเนินการยื่นเอกสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานนั้นๆ รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว ถือว่าดำเนินการถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ และรอวันที่ กฟน. แจ้งมาทำการตรวจระบบ
 • การยื่นเอกสารให้กับหน่วยงานราชการ ในการติดตั้ง SPR Solar Roof ต้องยื่นให้กับหน่วยงานใดบ้าง?
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง
  2. กกพ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ
 • เอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม เพื่อยื่นแก่หน่วยงานราชการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
  • เอกสารที่ใช้ยื่นกับการไฟฟ้าได้แก่
   1. แบบคำขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 1 ฉบับ
   2. หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
   4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
   5. โฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 ฉบับ
   6. บิลค่าไฟฟ้า
  • เอกสารที่ใช้ยื่นให้แก่ กกพ ได้แก่
   1. แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
   2. หนังสือมอบอำนาจ ตามรูปแบบที่ กกพ กำหนด
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  • โดยที่เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ถ้าลูกค้าไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ต้องทำอย่างไร?
  ต้องขอเอกสารรับรองจากกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดิน ในพื้นที่นั้นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องขนานไฟประมาณเท่าไหร่?
  • มีค่าใช้จ่ายในการตรวจระบบ ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท
  • ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ อยู่ที่ประมาณ 18,000 บาท
  • อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของการไฟฟ้า
 • ติดตั้งไปแล้วเมื่อมีเปิดขายไฟฟ้าแล้วสามารถยื่นขอขายไฟฟ้าได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
  • สามารถทำได้ แต่ลูกค้าจะต้องไปยื่นเรื่องขอขายไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าภูมิภาคในเขตของตัวเอง
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกับการขายไฟคือ
   • ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า ประมาณ 10,000 บาท
   • ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบการจำหน่าย (คิดเฉพาะกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงระบบ) คิดตามจริง
   • อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของการไฟฟ้า
การบำรุงรักษา SPR Solar Roof
 • ระบบ SPR Solar Roof จะต้องมีการบำรุงรักษามากน้อยเพียงใด
  • ผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof มีการรับประกันงานติดตั้ง 2 ปี ซึ่งทาง SPR จะมีการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบการทำงานของระบบทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้งตลอดอายุการรับประกันงานติดตั้ง (นอกเหนือจากการรับประกันความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี และเครื่องแปลงไฟมีการรับประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี)
  • ระบบ SPR Solar Roof เป็นระบบที่แทบไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ เป็นพิเศษ เนื่องจาก
   • แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาจะช่วยชะล้างฝุ่นละอองและคราบสกปรกออกได้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว
   • เครื่องแปลงไฟ มีโปรแกรมควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง
 • นานแค่ไหนถึงต้องทำความสะอาดแผง
  เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ซึ่งมีความลาดเอียง เท่ากับหลังคา ดังนั้นเมื่อมีฝนตกแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะได้รับการชะล้างโดยธรรมชาติอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดเพิ่มเติม
 • อายุการรับประกันระบบ 2 ปี ครอบคลุมถึงการล้างแผงไหม ถ้าไม่ครอบคลุมคิดค่าบริการเท่าไหร่
  การบริการหลังการขายจะเป็นการตรวจเช็คระบบ SPR Solar Roof เท่านั้น ไม่รวมถึงการบริการล้างแผง โดยค่าใช้จ่ายในการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งจริง ซึ่งจะต้องมีการประเมินต่อไป
 • หลังจากหมดอายุการรับประกันระบบ 2 ปีแล้ว ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบหลังการขายจะคิดเท่าไหร่
  ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ ครั้งละ 2,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง
 • ถ้าต้องการชื้อประกันระบบเพิ่มจาก2 ปี ได้ไหม ราคาเท่าไหร่
  • สามารถ ทำได้ โดยเสียค่าบริการต่อปีดังนี้
   • ขนาดติดตั้ง Size S = 4,000 บาท + ค่าเดินทาง
   • ขนาดติดตั้ง Size M = 4,000 บาท + ค่าเดินทาง
   • ขนาดติดตั้ง Size L = 4,000 บาท + ค่าเดินทาง
   • ขนาดติดตั้ง Size XL = 5,000 บาท + ค่าเดินทาง
 • ถ้าแผงเสียหายแตกหัก ต้องการที่จะชื้อเปลี่ยน ขายแต่แผงไหม เท่าไหร่ ค่าบริการเท่าไหร่
  สามารถทำได้ สำหรับลูกค้าที่ได้ติดตั้ง SPR Solar Roof โดยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอาทิตย์และค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับหน้า งานของลูกค้า (1 แผง 250 Wp ราคาประมาณ 12,xxx บาท ไม่รวมค่าดำเนินการติดตั้ง)
 • ถ้าลูกเห็บตกแผงจะแตกไหม ถ้าแตกรับประกันหรือเปล่า
  • กระจกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นกระจกนิรภัย (Tempered Glass) เช่นเดียวกับกระจกรถยนต์ ทำให้สามารถรับแรงกระแทกจากลูกเห็บขนาดเล็กได้
  • อย่างไรก็ตาม ลูกเห็บเป็นภัยธรรมชาติและไม่อยู่ในการรับประกันของบริษัท
If you're interested in SPR Solar Roof's products and installation for residential/ commercial purpose, or further information, please don't hesitate to fill the below detail and submit to us.
Name
Address
Tel.
E-mail
Subject
Message

Type

Which is your channels to access our website?